Archief

BIOGRAFIE BULLETIN WERD TIJDSCHRIFT VOOR BIOGRAFIE


Tijdschrift voor Biografie (TvB) is de voortzetting van Biografie Bulletin. De naamsverandering (voorjaar 2012) is het resultaat van een inhoudelijke koerswijziging, waarmee het blad meer hoopt bij te dragen aan de zich snel ontwikkelende discussie over de biografie in Nederland.

Het document
Index Biografie Bulletin is een overzicht van wat er in de eerste t/m de twaalfde jaargang in het blad is verschenen. Recente nummers van het Bulletin zijn nog na te bestellen; de oudere nummers zijn te vinden in de meeste (universiteits)bibliotheken. 

Het document Vier jaar inhoud TvB is een overzicht van wat er in de eerste t/m de vierde jaargang is verschenen in Tijdschrift voor Biografie.