Nieuws

TvB-symposium Turning Points

Op vrijdag 7 maart 2014 organiseert het Tijdschrift voor Biografie samen met het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme een symposium over keerpunten in het leven: van religieuze bekeringsverhalen tot grote artistieke doorbraken.

Programma

10.00 Ontvangst
10.30 Opening door George Harinck, directeur Historisch Documentatiecentrum
10.40 Marita Mathijsen over Jacob van Lennep
11.15 Léon Hanssen over Piet Mondriaan
11.50 Documentaire Helene Kröller-Müller: een vrouw tussen liefde en kunst

12.40 Lunch

13.30 Monica Soeting over Cissy van Marxveldt
14.05 Gert Peelen over Harry Kuitert
14.40 Pauze
15.15 Cees Fasseur over Pieter S. Gerbrandy
15.50 Boudewijn Smits over Loe de Jong
16.25 Receptie

Het symposium vindt plaats van 10:00 tot 17:00 uur in de Kerkzaal op de 16de verdieping van het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit in Amsterdam (LET OP! Deze locatie is gewijzigd: het symposium vindt dus niet plaats in de PThU-zaal).
De flyer met alle informatie over het symposium vindt u via deze link.

Entree: € 12,50 (abonnees Tijdschrift voor Biografie) / € 17,50 (regulier)
De entreeprijs is inclusief lunch en borrel.

U kunt zich aanmelden door het verschuldigde bedrag over te maken op rek. nr. 1168001 t.n.v. Stichting Ondersteuning HDC, onder vermelding van 'Biografie'. Inschrijving sluit op 27 februari.




Winternummer TvB: Met de dood op de hielen

Met de dood op de hielen. In dit nummer staat de laatste fase in het leven centraal, het sterven. Sommigen is er veel aan gelegen te voorkomen dat na hun dood hun levensverhaal wordt opgeschreven. George Orwell was zo iemand. Gerard Borst gaat in op de laatste jaren van diens leven, toen Orwell onder uitputtende omstandigheden aan 1984 werkte, een boek dat hem uiteindelijk zijn leven kostte én hem tegelijk onsterfelijk maakte. Vincent van Gogh was betrekkelijk onbekend toen hij stierf en zal niet gedacht hebben dat iemand zich voor zijn biografie zou interesseren. Jaap Bos laat zien dat met het stijgen van zijn postume roem ook de belangstelling voor zijn leven toenam, en vooral voor zijn zelfgekozen dood.

En dan is er nog het geflirt met de dood, zoals bij Boudewijn Büch. De dood stak altijd wel ergens de kop op bij Büch, schrijft Eva Rovers in haar artikel over deze kleurrijke figuur. De dood van Mozart: nog zo’n met mythen omgeven verhaal, dat door Emanuel Overbeeke nauwkeurig wordt ontzenuwd. Bij Mozart was de dood juist veel minder prominent aanwezig in zijn werk dan we achteraf zijn gaan geloven. Freule Alexandrine Tinne voldoet nu juist wel aan de romantische clichés. Zij vertrok als een van de weinige vrouwelijke ontdekkingsreizigers midden negentiende eeuw naar Afrika, om de nog onontdekte gebieden in kaart te brengen. Zij en twee matrozen die haar begeleidden kwamen daarbij jammerlijk om het leven. Eva Abrahamvan der Mark reconstrueert de laatste reis van de freule op basis van nagelaten brieven en dagboeken. Wim Cappers laat zien hoe funeraire bronnen een biografische betekenis leveren en de bouwstenen kunnen zijn voor een rijke cultuurhistorische schets. Het slot van dit thema wordt geleverd door Gijsbert van Es, die in een column terugblikt op zijn spraakmakende serie in NRC Handelsblad ‘Het Laatste Woord’, waarin stervenden en hun achterblijvers aan het woord kwamen.


Buiten het thema bevat dit nummer een stuk van Monica Soeting die met Léon Hanssen sprak over het fenomeen ‘life writing’, een genre dat Hanssen opvat als een uitbreiding en vernieuwing van de biografische impuls. Verder een artikel van Maarten Zwiers over de machtige Amerikaanse politicus James Eastland die met passie de raciale segregatie in het Zuiden verdedigde en daarvan nimmer spijt kreeg; een artikel  over de taaiheid van traditionele machtsstructuren. In ‘Het clan-denken in de popmuziek’ gaat Maarten Steenmeijer in op de vraag hoe we de groeiende aanwas aan ‘pop-biografieën’ moeten begrijpen. Steenmeijer plaatst ze in het kader van in- en uitsluitingsprocessen. Eva Rovers besluit de reeks artikelen met een dubbelportret van Dirk Scheringa en Nina Brink: kunnen de bedrijven die ze zo vakkundig naar de ondergang hebben geleid beschouwd worden als hun autobiografieën?

Agenda

07-03-2014 - TvB-symposium: Turning Points

01-11-2013 - Verschijnen winternummer: Met de dood op de hielen

25-06-2013 - Verschijnen numer 2: Koningsdrama's

26-02-2013 - Verschijnen nummer 1 jaargang 2: Kind en Biografie

07-12-2012 - Congres: "De geleerdenbiografie als bron in wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis". Abstract indienen voor 1 augustus 2012. Voor meer info: l.j.dorsman@uu.nl of p.j.knegtmans@uva.nl

09-11-2012 - Congres: 'Wahrheit & Dichtung: feit en fictie in de biografie'. Universiteit Utrecht, Kanunnikenzaal, Achter de Dom 7, 10:30-17:00 uur

17-07-2012 - IABA Conference: Framing Lives, Canberra Australie: http://www.theiaba.org

26-06-2012 - Verschijnen 2e nummer Tijdschrift voor Biografie: Tydeman special

17-05-2012 - Compleat Biographer's Conference, 18-20 mei, Los Angeles

26-04-2012 - Presentatie honderd biografische portretten: www.historischcentrumoverijssel.nl