Nieuws

Congres 'Rewriting Biography'

Op woensdag 19 oktober belegt de Werkgroep Biografie, het gremium dat de uitgave van Tijdschrift voor Biografie ondersteunt, het congres 'Rewriting Biography. The past (long) 25 years'.  Het congres vindt plaats in het kader van het 250-jarig jubileum van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
Hoe is er de afgelopen decennia geëxperimenteerd met het biografisch narratief? Over deze vraag buigt zich een keur aan buiten- en binnenlandse sprekers uit academisch- en populair-biografische kring: Jaap Bos, Thomas Etzemüller, Myriam Everhard, Yvonne Hirdman, Elisabeth Leijnse, Elisabeth Lockhorn, Maaike Meijer, Pauline Micheels.
Locatie: Academiegebouw RUG, Broerstraat 5, Groningen.
Tijd: 09u30-18u00 (inclusief borrel).
Kosten deelname: 20 euro (abonnees van Tijdschrift voor Biografie en studenten 15 euro).
Mail voor informatie en aanmelding naar Rozemarijn van de Wal (r.van.de.wal@rug.nl).
Rechtstreeks betalen: NL 83 INGB 0004 1292 71 ten name van Stichting Werkgroep Biografie, onder vermelding van ‘congres 19 oktober’. Betaalt u 15 euro, geeft u dan aan dat u abonnee of student bent. Betalen aan de zaal kan ook.

Het genre (3)

Over het genre van de biografie gesproken
Cees Fasseur:
• Juist de wens van menige biograaf door te dringen tot de psyche en zielenroerselen van zijn hoofdpersoon, deze te willen ‘begrijpen', ja zelfs het welslagen van zijn biografie van de vervulling van die wens afhankelijk te maken, heeft tot gevolg dat zo'n boek vaak mislukt of teleurstelt.
Dubbelspoor. Herinneringen ( Amsterdam 2016) p. 254.
• De biograaf zal zijn meest wezenlijke taak nooit uit het oog mogen verliezen. Die taak zie ik als het analyseren en begrijpelijk maken van het verleden, waarbij het volle licht valt op het handelen van zijn hoofdpersoon daarin.
'En hij wandelde met God. Het religieuze element in een biografie van Gerbrandy', Tijdschrift voor Biografie 3(2014)1 p. 64.
• Lees Remco Meijer (Volkskrant) over Dubbelspoor: Cees Fasseur dient critici postuum van repliek.

Agenda

13-11-2016 - Presentatie Büch-biografie van Eva Rovers: 'Boud. Het verzameld leven van Boudewijn Büch'. Oude Lutherse Kerk, Singel Amsterdam. Inloop vanaf 15u30.

01-11-2016 - Tijdschrift voor Biografie brengt zijn najaarsnummer uit. Thema: vluchtelingen.

26-10-2016 - Presentatie Treub-biografie van Diederik Slijkeman: 'Enfant terrible. Wim Treub (1858-1931)'. Oude Zaal in de Tweede Kamer, Lange Poten Den Haag. Inloop vanaf 16u00.

19-10-2016 - Congres 'Rewriting Biography'. Met onder anderen Thomas Etzemüller, Yvonne Hirdman, Elisabeth Leijnse en Elisabeth Lockhorn. Organisatie: Werkgroep Biografie en Tijdschrift voor Biografie. Academiegebouw RUG Groningen, 09u30-18u00 (inclusief borrel).

17-09-2016 - Biografiepresentatie: Michiel van Kempen, 'Rusteloos en overal. Het leven van Albert Helman'. Evenement 'Rebel & pionier. Het lange leven van Albert Helman'. OBA Theater Amsterdam, 19u00-22u00.

17-09-2016 - Uitreiking Henriëtte de Beaufort-prijs aan ElisabethLockhorn, auteur van de biografie 'Andreas Burnier. Metselaar van de wereld'. Laureatendag Maatschappij der Nederlands Letterkunde. Leiden, Academiegebouw, Rapenburg 73.

13-09-2016 - Maarten Asscher, schrijver en directeur van de Athenaeum Boekhandel, interviewt Geke van der Wal over haar biografie van Rob van Gennep. SPUI25 Amsterdam, 20u00-21u30.

31-08-2016 - Besloten presentatie biografie Barry Hay van popjournalist Sander Donkers. Sociëteit Akhnaton, Amsterdam.

28-06-2016 - Tijdschrift voor Biografie brengt zijn zomernummer uit. Thema: 'de popbiografie'. Met medewerking van Gaston Franssen, Dennis Kersten, Maarten Steenmeijer, Rutger Vahl en Flip Vuijsje.

18-06-2016 - Bekendmaking winnaar Brusseprijs, in een speciale uitzending op locatie van Met het Oog op Morgen, vanuit Studio Desmet te Amsterdam.